Robin Huw Bowen- Telynor Moreiah

Cyhoeddiau - Publications

 

Llyfr Alawon Poced
LLEWELYN ALAW
Pocket Tune-book

Llyfr Alawon Poced
JOHN PARRY DDALL
RHIWABON
Pocket Tune-book

Llyfr Alawon Poced
MARY RICHARDS
DAROWEN
Pocket Tune-book

Blodau'r Grug
£6.50


100 o alawon dawnsio gwerin poblogaidd Cymru
Dawnsiau Gosod, Pibddawnsiau, Polcas ac Ymdeithdonau, Jigiau ac Watsiau.

100 popular Welsh folk dance tunes
Set Dances, Hornpipes, Polkas , Marches, Jigs
 and Waltzes.

Cadw'r Twmpath
£6.50

100 arall o alawon dawnsio gwerin Cymru
Jigiau, Pibddawnsiau, Polcas ac Ymdeithdonau, Jigiau Naid ac Watsiau.

Another 100 Welsh folk dance tunes
Jigs, Hornpipes, Polkas , Marches, Slip Jigs
 and Waltzes

Y Man Dlysau Cymreig 1812
The Cambrian Trifles 1812
£6.50

20 o ddawnsiau "ffasiynol" gyda alawon gwreiddiol sy'n ddyddio o 1812. Roedd Robin Huw Bowen wedi treulio amser hir yn chwilio am y llyfr gwreiddol ac darganfuwyd o'r ddiwedd yn y Llyfrgell Brydeinig yn Llundain.

The elusive volume of 20 "fashionable" dances with original tunes dating from 1812. Sought out by Robin Huw Bowen and eventually traced to the British Library.

"The Annual Cambrian Trifles
or
South Wales Polite Repertory
of County Dances for 1812

...... with all their appropriate figures,
as danced at all the fashionable assemblies of
London, Bath, Clifton, Swansea, Tenby etc...

by
W.Burton Hart
Printed for the author
London (1812)"

 Tro Llaw

£6.50

Casgliad o 200 o Bibddawnssiau Cymreig o Lyfrgell Genedlaethol Cymru

A Collection of 200 Welsh Hornpipes from the National Library of Wales

 

Robin Huw Bowen
Arfryn
Moreiah
Capel Seion
Aberystwyth
Ceredigion
Cymru / Wales
UK
Tel (+44) 01970 611109

 

Tudarlennau'r We wedi'u paratoi gan / Web Pages designed by -
Dafydd Thomas, Aberystwyth - [email protected]