Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth

Noson Ymarfer

Pob Nos Lun
8pm - 9:45pm
Neuadd Yr Eglwys
Llanbadarn
Aberystwyth

Parti Dawns Aelwyd Aberystwyth Logo - Designed by Delyth Thomas 1996. Design represents the shape of the map of Wales, with the lady's fedog (apron) covering the area of the county of Ceredigion, where Aberystwyth is the principal town.

Practice Night

Every Monday Night
8pm - 9:45pm
Church Hall
Llanbadarn 
Aberystwyth

Keith Floyd, 
Felin Llwyn Ywen
,
 
Pennant,
 
Aberystwyth,
 
Ceredigion SY23 5PD, 
ffon: 01974 272209

Cadeirydd - Chairman
Robin Huw Bowen,
Arfryn,Capel Seion, Aberystwyth, Ceredigion
Tel 01970 611109

Trysorydd - Treasurer
Hywel Jones,
Flat 3
Danycoed, Aberystwyth, Ceredigion
Tel 01970 625120

Meistres y Gwisgoedd - Wardrobe Mistress
Jean Oldridge,
Tel 01974 282280

 

 

Tudarlennau'r We wedi'u paratoi gan / Web Pages designed by -
Dafydd Thomas, Aberystwyth - [email protected]